Historie

KONTAKT bB byl založen jako samostatné občanské sdružení v roce 1998. Jeho počátky však sahají do roku 1991, kdy započala spolupráce mezi Janem Nevrklou a Martinem Kovářem. Společně se skupinou přátel připravují plavecké programy pro skupinu osob s tělesným postižením. Zájem o plavání roste a od roku 1995 projekt "Kontakt" běží pod křídly brněnské Ligy za práva vozíčkářů. Počet plavců narůstá, program se rychle rozvíjí, proto v roce 1998 vzniká samostatné občanské sdružení KONTAKT bB.

Jak šel čas...

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary a v KONTAKTU České Budějovice, který je od roku 2014 samostatným subjektem •  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě KONEV vytvořené zakladateli programu, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a jeho trenérem Janem Nevrklou•