Mezinárodní klasifikace

Níže naleznete veškeré informace, které jsou pro získání mezinárodní klasifikace potřebné:

Podmínky získání mezinárodní klasifikace

Základním kritériem pro přihlášení do mezinárodní klasifikace je podstoupení národní klasifikace (více informací o národní klasifikaci). Plavci dále musí být minimálně 12 let.

Dalším kritériem je bodová hodnota výkonu, která činí 700b. pro plavce do 18 let včetně (dle ročníku narození) a 800b. pro plavce nad 18 let. Jde o základní orientační kritérium pro zařazení plavce do seznamu – pro skutečné přihlášení na mezinárodní klasifikaci musí plavec splňovat i odpovídající tréninkovou docházku a národní klasifikace musí být považovaná za definitivní. Výjimkou mohou být plavci s mezinárodní klasifikací a statusem R bez pevného data překlasifikace.

Nahlášení plavců musí odpovědná osoba zajistit nejpozději do 15. 11. příslušného kalendářního roku pro podstoupení klasifikace v roce následujícím.

STK plavání si vyhrazuje právo provést korekci plavců nahlášených jednotlivými subjekty. Hlásící subjekty přebírají odpovědnost za ekonomickou stránku nahlášení plavců na mezinárodní klasifikaci (tzn. náklady spojené s nahlášením do SDMS, náklady za účast plavců na příslušné mezinárodní klasifikaci).


Po odsouhlasení plavce ze strany STK musí subjekt dodat do stanoveného termínu následující náležitosti:

(pro přihlášení do IPC Licensing Programme, neplatí pro plavce, kteří jsou již v IPC LP registrování - aktuální seznam naleznete na webu IPC)

 • lékařskou zprávu

pro plavce se statusem N nebo R s pevným datem platnosti po jeho dovršení formulář:

pro plavce se statusem C a prodělanou změnou v lékařském stavu:

pro plavce se statusem R bez pevného data platnosti:

tyto náležitosti je nutné předat STK nejdéle do 30. 11. příslušného kalendářního roku

(Důvodem je vysoká obsazenost klasifikací. Pozdější dodání dokumentů je možné, ale snižuje pravděpodobnost zařazení do klasifikačního programu.) Výjimku mohou tvořit situace, kdy je klasifikace známa až v průběhu roku. Dokumenty však musí být předány STK vždy nejdéle 7 týdnů před začátkem klasifikace.

Veškeré nabídky klasifikací jsou na další rok uveřejňovány na začátku prosince a jsou průběžně aktualizovány na stránkách World Para Swimming.

Lékařská zpráva:

Tato zpráva slouží k základním informacím pro klasifikátory a měla by obsahovat následující položky.

 • detailní popis postižení z lékařského hlediska (název nemoci, rozsah postižení) Popsat všechna omezení či paralelní postižení.
 • jak postižení ovlivňuje sportovní výkon (nemůže natáhnout nohy ani ve vodě)
 • zda se jedná o progresivní chorobu či nikoli
 • jaké užívá léky – na předpis, pravidelně (nepatří tam zodac, aspirin atd…)
 • pokud je plavec alergický na látky vyskytující se v prostředí bazénu (Chlór, latex…)
 • zpráva by neměla obsahovat popis současného fyzického stavu (právě probíhá chřipka; v dobré fyzické kondici; výron v kotníku ...)
 • zpráva nesmí být starší než 6 měsíců

Další přílohy ke zprávě dle typu postižení

 • ztráta  končetiny (amputace nebo vrozená dysmelie) v úrovni kotníku, kolene, zápěstí nebo lokte: doložit RTG snímek
 • porušení míchy: formulář ASIA-exam-sheet.pdf (je k dispozici i v české verzi, ale slouží pouze pro informativní účely – lékař musí vyplnit verzi v AJ)
 • koordinační postižení typu ataxie, atetóza nebo hypertonie: formulář Modified-Ashworth-Scale.pdf (instrukce k formuláři jsou k dispozici na vyžádání nebo na YouTube)

Dále je vhodné připojit zprávy z operací, které se týkaly změn v tělesném postižení nebo omezení.

Je nutné lékařskou zprávu vnímat jako zásadní medicínsky potvrzený stav omezení vyplývajících z postižení s akcentem na omezení přímo limitující plavecký výkon.

Pokud má plavec omezený rozsah pohybu končetin, tak i tyto rozsahy by měly být přeměřeny a zapsány ve zprávě.

Jako vzor toho, co má lékař měřit může, sloužit klasifikační sheet, který je v PDF dostupný na webu World Para Swimming.

Překlad dokumentů:

Veškerá dokumentace musí být doložena v anglickém jazyce. Pokud lékař nemůže zprávu v AJ napsat, je nutné doložit českou verzi a potvrzený (oficiální) anglický překlad. Formuláře jako takové vyplňuje lékař do AJ formuláře. Pokud lékař neumí anglicky, předložte mu jako vzor autorizovaný překlad dotazníku pro představu, co vyplňuje.

Kam předat dokumenty:

Veškeré originální zprávy, anglické mutace i vyplněné formuláře předejte svým trenérům (trenéři zasílají na adresu plavani@cstps.cz, nebo dle domluvy).

Více informací o mezinárodní klasifikaci naleznete na webu World Para Swimming v sekci Classification.

 


Přiložené soubory

Darujte plavcům, dostanete potvrzení a pozvání na akci, na kterou nezapomenete!

Kalendář
září
123456
78910111213
14151617181920
2122232425 2627
282930
2020

Unikátní metoda Aqua(E)Motion Therapy a její metodická řada KONEV tvůrců Martina Kováře, čtyřnásobného paralympijského vítěze, a trenéra Jana Nevrkly • Plavecká akademie bez bariér v Praze tvořená spoluprací se sportovním klubem SK KONTAKT PRAHA umožňuje pravidelný trénink 140 osobám od 3 do 99 let od lehčích až po nejtěžší postižení • Struktura, koncepce a metodika plavání handicapovaných v ČR • Více než 100 medailí z paralympiád, mistrovství světa a mistrovství Evropy od roku 1995