O nás

KONTAKT bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb.registrovaným poskytovatelem sociální služby. V rámci typového zařazení spadáme do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Službu poskytujeme osobám s tělesným postižením s možností zapojení i jinak zdravotně postižených, pokud kapacita není naplněna tělesně postiženými. V souladu se zákonem poskytujeme našim uživatelům služby tyto základní činnosti: 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 2. sociální terapii, 3. pomoc při prosazování oprávněných práv a zájmů. Rámec pro naplňování těchto činností nám poskytuje volnočasová aktivita plavání. Plavání v sobě ideálně spojuje všechny prvky, které vedou k naplňování hlavního poslání sociální služby. Osvojení schopnosti pohybovat se samostatně ve vodě má totiž přímý dopad na schopnost samostatného a sebevědomého pohybu v běžném životě. Práce s klienty ve vodě je koncipována tak, aby si osvojovali dovednosti a kompetence s přímým dopadem na zlepšení soběstačnosti.

Plavání v podání KONTAKTU bB není pouze o fyzické pohybové aktivitě, ale jde především o vzájemnost, pocit sounáležitosti, vzájemné obohacení mezi pracovníky a dobrovolníky bez fyzického postižení a plavci samotnými a cílem je především celkový osobnostní rozvoj všech zúčastněných. Program podporuje sebevědomí a samostatnost plavců, nabízíme aktivity, do kterých se mohou zařadit i s rodinnými příslušníky a blízkými přáteli. Měřitelným úspěchem je oněch 79 medailí z vrcholných světových šampionátů a především stále se zvětšující počet dětí a mládeže zapojených do programu. Sledovat jejich výkonnostní růst a schopnost plavat elegantně kraul s podporou svalových partií, které při vstupu do programu nebyly schopny vůbec zapojit, je krásnou zpětnou vazbou a hmatatelným oceněním pro pracovníky.

Výuka plavání je prováděna podle originální metodické řady Kovář–Nevrkla, vytvořené zakladateli programu - čtyřnásobným paralympijským vítězem Mgr. Martinem Kovářem, Ph.D. a jeho trenérem Mgr. Janem Nevrklou. Plavat se podle ní naučila i řada adeptů s velmi těžkým postižením, kteří se na souši pohybují pouze pomocí elektrického vozíku.

Plavání je pro tělesně postižené osoby ideální pohybovou činností, která vhodně doplňuje běžně absolvovanou zdravotní rehabilitaci, zvětšuje kloubní rozsah, vitální kapacitu plic, posiluje zbytkový funkční potenciál, vyrovnává svalové dysbalance, skoliózy, je prevencí dekubitů a dalších komplikací vyplývajících z tělesného handicapu.

KONTAKT bB jedním dechem

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice • Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli programu • V letech 1995 – 2012 získali plavci vzešlí z programu KONTAKT na Letních paralympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy 80 medailí • Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého sportovce na Letních paralympijských hrách

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary a v KONTAKTU České Budějovice, který je od roku 2014 samostatným subjektem •  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě KONEV vytvořené zakladateli programu, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a jeho trenérem Janem Nevrklou•