657.jpg

Pobytové akce

TIP - týdenní pobytové akce

Motto:  „Chci prožít, přežít, zažít!“

 

Pobytové akce jsou oblastí činnosti, z níž se celý program sdružení odvinul. Zobrazuje tedy vizi, poslání a cíle sdružení v koncentrované podobě a časovém úseku jednoho týdne. Program je nabitý a intenzivní dvoufázovou výuku plavání rámuje tematicky zaměřený program orientovaný mimo jiné též podle věkové kategorie, pro kterou je pobyt realizován. Pracovníci a dobrovolníci zajišťují na akci nejen samotný odborný program plavání, ale samozřejmě též nezbytnou osobní asistenci, doprovodný program i záležitosti spojené s poskytováním sociální služby (základní poradenství apod.). Pobyty skýtají možnost prožít je s rodinným příslušníkem nebo jako prázdninový pobyt s celou rodinou ve Strakonicích. Jedním z kroků na cestě k soběstačnosti, především psychologické, může být i premiérové absolvování týdenního pobytu dětí nebo i dospělých po úraze samostatně  mimo rodinný rámec nebo zdravotnické zařízení.

Pobytové akce pořádáme pro věkové kategorie dětí, mládeže i dospělých a pro plavecké začátečníky i pokročilé.

XXV. Plavecké léto

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary a v KONTAKTU České Budějovice, který je od roku 2014 samostatným subjektem •  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě KONEV vytvořené zakladateli programu, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a jeho trenérem Janem Nevrklou•