FB_021200_MS_Mar-del-Plata (183).JPG

Struktura organizace

Orgány ústavu

KONTAKT bB - Plavecká akademie bez bariér z.ú - je právní formou zapsaným ústavem, který řídí svou činnost podle zakládací listiny. Rozhodnutí o transformaci spolku na ústav bylo přijato na valné hromadě 20. 12. 2014. V rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze byly změny zaneseny s platností od 1. 1. 2016. Zakladateli zaspaného ústavu byli na valné hromadě schváleni předseda a místopředsedové spolku Jan Nevrkla, Radka Kučírková a Roman Vojáček. Zakladatelé jmenovali na základě doporučení valné hromady Správní radu ústavu ve složení Vojtěch Franěk, předseda, Martin Kovář a Jana Švarcová, místopředsedové. Správní rada jmenovala statutárním orgánem ústavu ředitele Jana Nevrklu. Správní rada jmenovala i Dozorčí radu ve složení Zbyněk Švehla, předseda, Radka Kučírková a Roman Vojáček, členové.

Statutární orgán -  jedná jménem ústavu samostatně a řídí jeho činnost

Mgr. Jan Nevrkla, ředitel a zakladatel, díky Martinu Kovářovi se k této činnosti dostal a na iniciační roli Martina postavil architektonický fundament a strukturu. Vedl plavecké výpravy na ME 1995, 1997, 1999, 2001, 2016, na MS 1998, 2002, 2006, 2013, na paralympiádách 1996, 2000 a v roce 2004 byl šéfem celé 104 členné mise Českého paralympijského týmu. V roce 2000 byl na valné hromadě IPC Swimming zvolen do exekutivy Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání, stal se členem výkonného grémia Českého paralympijského výboru, v letech 2002 - 2011 předsedal Českému svazu tělesně postižených sportovců. Zavedl plavání do procesu rehabilitace osob s míšní lézí v Kladrubech (2003 - 2004). Od počátku vzniku KONTAKTU bB je jeho statutárem. 

Správní rada - je nejvyšším orgánem ústavu, je jmenována a odvolávána zakladateli ústavu, jmenuje a odvolává ředitele

Mgr. Vojtěch Franěk Ph.D. - předseda, dlouholetý plavec, dvojnásobný účastník a finalista paralympijských her, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK a postgraduálního studia tamtéž. Programátor ve firmě Intax, která je jedním z podporovatelů našeho programu. Autor programu pro řízení závodu a výsledkový servis FranRace. Jako plavci mu byla ze strany Českého paralympijského výboru neoprávněně upírána nominace na vrcholné závody v letech 2007 - 2012. V roce 2013 již musel být po tlaku Mezinárodního paralympijského výboru nominován a při svém comebacku na MS v Montrealu zaplaval české rekordy na třech tratích a dosáhnul svých nejlepších výsledků na MS.

Mgr. Martin Kovář Ph.D. - člen, člověk, díky, kterému celý program vzniknul, iniciátor, kámen úhelný. Spolupráce se spolužákem z FTVS UK Janem Nevrklou vedla k vytvoření unikátního programu a společenství KONTAKTU bB s nezaměnitelným duchem. Absolvent FTVS UK a postgraduálního studia tamtéž s tématem metodiky plavání jedinců s míšní lézí. Jako plavec dosáhnul až na samý vrchol, stal se čtyřikrát paralympijským vítězem, dvakrát mistrem světa, jednou mistrem Evropy. Působil jako poradce ministra práce a sociálních věcí a premiéra ČR. Byl členem dozorčí rady Telecomu, Nadace O2, je stále členem Správní rady Konta BARIÉRY. Pracuje V ČSOB jako ombudsman. Otec synů Jana a Antonína.

Mgr. Jana Švarcová - členka, fyzioterapeutka, absolventka FTVS UK, do programu zapojená od roku 1993. K plavání přivedla naši první medailistku z MS Miladu Kunovou. Působila dlouhé roky jako autorizovaná mezinárodní klasifikátorka IPC Swimming (dnes World Para Swimming). Jako fyzioterapeutka se účastnila paralympiád v Sydney 2000 a Aténách 2004, absolvovala klasifikační semináře na MS V Christchurch na Novém Zélandu 1998, na ME v Braunschweigu 1999 a Stockholmu 2001. Pravidelně se účastní letního kempu Plavecké léto ve Strakonicích a podílí se tam na zajištění fyzio a cvičební složky programu.

Dozorčí rada - je kontrolním orgánem ústavu, je jmenována a odvolávána zakladateli ústavu

Ing. Zbyněk Švehla - předseda, účastník kurzu z května 1995, který započal koncepční, systematickou éru post izraelského období. Triatlonista tělem i duší, který triatlon dělal před úrazem, úraz se mu při triatlonu stal, a po úraze směřoval od plavání neomylně opět k triatlonu. První Evropan na vozíku v cíli havajského Ironmana, mistr světa v polovičním Ironmanu. Ke KONTAKTU bB neodmyslitelně patří, pomáhal významně utvářet jeho obraz a spirit. Absolvent VŠE, otec dcery Magdalény, ženu Joanu poznal jako dobrovolnici v KONTAKTU.

Mgr. Radka Kučírková - členka a zakladatelka ústavu, podílela se již na prvních strahovských kurzech, spolupracovala dlouhodobě i s Českým paralympijským výborem jako předkladatelka, účastnila se jako členka vedení výpravy zimních paralympiád v Naganu 1998 a Salt Lake City 2002, a letních v Sydney 2000 a Aténách 2004, kde byla sportovní manažerkou. Je absolventkou FTVS UK oboru tělesná výchova - angličtina. V orgánech KONTAKTU bB dlouhodobě působila na postu místopředsedkyně. V roce 2011 ji Jan Nevrkla po svém odstoupení pověřil výkonem funkce předsedkyně Českého svazu tělesně postižených sportovců a do této funkce pak byla zvolena i Valnou hromadou svazu. V KONTAKTU poznala Tomáše Scharfa, paralympijského reprezentanta a spolu mají syny Davida a Šimona.

Bc. Roman Vojáček - člen a zakladatel ústavu, iniciátor dětského plavání v KONTAKTU, s Janem Nevrklou o sobě slýchali již od 80. let, znali se z historek přátel jako Johny a Doudy a tajemně se cesty svedly dohromady v roce 1993 na kurzu v Náchodě. od té doby společně budovali v začátcích KONTAKT, Doudy jeho moravskou větev v Brně. Doudy ke KONTAKTU  neodmyslitelně patří, významně se podílel na formování jeho tváře a budování ducha. V Brně vybudoval pevné základy, na kterých činnost dodnes stojí. Od počátku působil v orgánech KONTAKTU, účastnil se výprav na ME 1999 v Braunschweigu, 2001 Stockholmu, MS 2002 v Mar del Plata a paralympiády v Aténách 2004.

Supervizorem projektu je PhDr. Martin Kovář

Odborná garance

Doc. Dr. Pavel Kolář, CSc., přednosta rehabilitační kliniky VFN  Motol

MUDr. Jan Hnízdil, zakladatel Hnízda zdraví, Střešovice

Odborná garance se vzpomínkou

Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc., FTVS UK, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky

Pan Jaroslav Potměšil měl v prosinci roku 2010 pohřeb. Všem zůstal v paměti jako člověk vyzařující optimismus a energii. Byl pravým, větrem ošlehaným lyžařem a vysokoškolským pedagogem, který byl vždy blízko studentům. Působil v nejvyšších sportovních funkcích na půdě lyžařského svazu a když se po roce 1989 setkal in natura u nejbližšího z blízkých, svého syna Jana, s realitou života na vozíku, postavil se do čela lidí, kteří na půdě alma mater všech tělocvikářů usilovali o proklestění cesty ke vzdělávání odborníků na sport handicapovaných a umožnění studia samotným lidem s postižením. Ve druhé polovině 90. let nám asistoval při realizaci plaveckého programu v universitním bazénu v Praze Hostivaři a jako doyen našeho spolku se účastnil našich mítinků, schůzí a pomáhal ke krystalizaci názorů. Jeho syn Jan si s námi občas též přišel zaplavat, účastnil se pobytů ve Strakonicích a jak pro naše nejmenší, tak pro odrostlejší byla přítomnost Janovy osobnosti velkou motivací.

Jaroslav odešel – stopa po něm zůstává. Tu sněhovou již několikrát zavál nový sníh. Na ten fialový klistr, co s ním tenkrát těsně před Jizerskou padesátkou namazal lyže tatínkovi Martina Kováře, už taky napadal prašan i prach. Míla to tenkrát dotáhnul na svoje nejlepší umístění na „jizerce“ a v tom stoupání na Smědavu předběhnul nějakých 200 soupeřů. Další rok pak nastupoval s tak nízkým startovním číslem, že takové už nikdy neměl.

Jarda byl prostě expert na mazání. Jardo, díky za všechno, ať Ti to pořád sviští! Pokoj Tvé duši!

Za celý KONTAKT bB Honza a Martin

Darujte plavcům, dostanete potvrzení a pozvání na akci, na kterou nezapomenete!

Kalendář
listopad
1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526272829
30
2020

Unikátní metoda Aqua(E)Motion Therapy a její metodická řada KONEV tvůrců Martina Kováře, čtyřnásobného paralympijského vítěze, a trenéra Jana Nevrkly • Plavecká akademie bez bariér v Praze tvořená spoluprací se sportovním klubem SK KONTAKT PRAHA umožňuje pravidelný trénink 140 osobám od 3 do 99 let od lehčích až po nejtěžší postižení • Struktura, koncepce a metodika plavání handicapovaných v ČR • Více než 100 medailí z paralympiád, mistrovství světa a mistrovství Evropy od roku 1995