activity.default.jpg

Výuka plavání

CIT -  Celoroční individuální trénink

Motto: „Na vlně sounáležitosti“

 

Od roku 2007 realizuje KONTAKT bB Výuku plavání pro tělesně postižené jako registrovanou sociální službu. Hlavní náplní je aktivní terapie pohybem ve vodě. Plavci jsou v ní rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně rehabilitační, II. kondičně rehabilitační, III. sportovně rehabilitační. K výuce plavání patří nedílně školicí program střediskových dobrovolníků, instruktorů a spolupráce s odbornými školami a fakultami. V rámci sociálně aktivizační služby realizujeme i kontaktní program, jehož obsahem je informování o činnosti sdružení ve zdravotnických zařízeních zaměřených na dospělé osoby po úraze a na děti s vrozeným postižením a jejich rodiče. Spolupracujeme zejména s Rehabilitačním ústavem Kladruby, Hamzovou odbornou léčebnou v Luži Košumberk a Dětskou léčebnou pohybových poruch v Boskovicích.

Pravidelná pohybová činnost ve vodě s sebou nese nejen zlepšení fyzické kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy, setkávat se při běžné aktivitě mimo zdravotnická zařízení, vyměňovat si zkušenosti ať již školní, pracovní, nebo různé „vychytávky“ důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci nasměrovat k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení do běžné volnočasové aktivity, který zejména rodičům s dětmi s vrozeným postižením může pomoci otevřít nový horizont. Ten dosavadní bývá často rámován hlavně operacemi, rehabilitacemi a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit své dítě na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi vozí své nepostižené děti na tenis, může dát jejich rodinnému životu silný impuls.

Díky metodické řadě autorů Jana Nevrkly a Martina Kováře, podle které výuka plavání ve sdružení probíhá, lze naučit plavat i osoby s velmi těžkým tělesným postižením. Do celoroční plavecké výuky bylo ve všech střediscích zapojeno celkem 279 osob se zdravotním postižením, z toho 54 % tvoří děti a mládež do 18 let.  S přípravou a realizací plaveckého programu pomáhají při středisku v Praze, Brně a Karlových Varech sportovní kluby, které byly založeny v souladu se stanovami sdružení jako samostatné právní subjekty, které výuku plavání doplňují v regionech o sportovní aktivity a další volnočasové činnosti.

Unikátní projekt plavání tělesně postižených • 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu • Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary a v KONTAKTU České Budějovice, který je od roku 2014 samostatným subjektem •  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR • 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě KONEV vytvořené zakladateli programu, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a jeho trenérem Janem Nevrklou•